Publicerad Lämna en kommentar

Vårbudgeten: Regeringen vill öka stödet till solceller

Det har blivit allt populärare att installera solceller. Men detta har också inneburit längre köer för de som har ansökt om statligt stöd för en installation.

Detta vill regeringen ändra på genom att utöka stödet med 170 miljoner kronor i vårbudgeten för 2018.

Detta skulle innebära att stödet till solceller under 2018 landar på nära 1,1 miljarder konor. Satsningen har tagits fram av regeringspartierna i samarbete med Vänsterpartiet.

En del av pengarna ska ges till länsstyrelserna för att minska kötiden för hantering av ansökningarna, som på sina håll har varit upp till två år.

– Nu ser vi att kötiderna sjunker snabbt och vi vill att de ska fortsätta sjunka. Därför skjuter vi till ännu mer resurser till länsstyrelserna, ambitionen är att det ska gå snabbt att få ut det här stödet, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TT.

Centerpartiet har riktat kritik mot att regeringen satsar på ett bidragssystem för solceller. Centern vill i stället ersätta bidragen med ett så kallat grönt avdrag som ska fungera på samma sätt som rot och rut.

Per Bolund anser å sin sida att en slopning av bidraget skulle innebära risker för den fortsatta utbyggnaden av solceller.

– När utvecklingen går i en så pass positiv riktning och många människor visar intresse för solceller tror jag inte att det är bra att riva upp hela systemet och börja om från början.

Källa: Ny teknik

https://www.nyteknik.se/energi/varbudgeten-regeringen-vill-oka-stodet-till-solceller-6909656

Publicerad Lämna en kommentar

Forskare slår fast att nordiska klimatet är bra för solceller

 

Tvärtemot vad man kan tro är det nordiska klimatet idealiskt för solceller enligt en ny forskningsrapport.

Många husägare är skeptiska till solceller på grund av klimatet vi har med mycket regn och snö. Men nu har forskare vid det norska forskningsinstitutet SINTEF slagit fast att det nordiska klimatet är bra för solcellerna. De fungerar bättre i kyligt väder. Elproduktionen ökar eftersom cellerna inte drabbas av energiläckage.

– Vårt experiment visar att solceller fungerar väldigt väl under nordiska klimat- och väderförhållanden. Till detta visade beräkningar utförda av the European Technology and Innovation Platform PV (ETIP-PV/etip-pv.org) att det från dag 1 är ekonomiskt lönsamt att investera i solgenererad el, under förutsättning att du förbrukar den själv. Då utgår vi från en anläggning på 1MWp, och räknat med att räntorna ligger kvar på sin nuvarande nivå, säger Eivind Øvrelid, forskningsledare vid SINTEF, till Phys.org.

Hur problematiken kring få soltimmar påverkar förmågan att räkna hem investeringen verkar de inte ha räknat på. Däremot har de undersökt hur regn, snö och is inverkar på elproduktionen.

Snö på marken var inga problem, det var snarare en fördel på grund av reflektionen som uppstår. Regn och tunn is var inte heller några problem.

– Solstrålarna passerade helt enkelt genom regnet. Det hade ingen inverkan på mängden av inkommande strålning. Samma sak hände när cellerna var täckta av ett islager, säger Eivind Øvrelid.

Däremot bör du undvika att få snötäcke på solcellerna, det har negativ påverkan. Likaså is som inte är transparent.

Källa: Byggahus.se

https://www.byggahus.se/varme/forskare-slar-fast-nordiska-klimatet-bra-solceller

Publicerad Lämna en kommentar

Snart blir det ännu enklare att sätta upp solpaneler!

 

 

Kravet på bygglov för att sätta upp solceller ska slopas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som läggs fram på torsdagen. Enligt bostadsminister Peter Eriksson (MP) ska det till hösten räcka med att i efterhand anmäla till kommunen att solpaneler satts upp.

– Det tror jag kommer att sätta ännu mer fart på den här branschen, säger han till TV4 Nyheterna.

En proposition om bygglovskravet läggs fram i vår, och regeringen räknar att det ska vara avskaffat den 1 augusti.

 

Källa: SvD, Mindre byråkrati krävs i framtiden för att sätta upp solceller. 

https://www.svd.se/solpaneler-kan-sattas-upp-utan-ansokan

Publicerad Lämna en kommentar

Höjt Investeringsstöd till solcellsanläggningar

Investeringsstöd till solcellsanläggningar

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 225 miljoner kronor 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år 2017-2019. Detta innebär sammanlagt 1,4 miljarder kronor.

Läs mer om investeringsstödet här.