Solcellssystem

Mikroinverter

 • Om en av solpanelerna i ett system är underpresterande, säkerställer inverterarna att ditt system fortfarande producerar en betydande mängd ström.
 • De är ett bra alternativ för “komplicerade” tak som står inför flera riktningar.
 • De låter dig övervaka prestanda för enskilda solpaneler, vanligtvis via en smartphone app eller webbportal. Detta möjliggör snabb identifiering av problem och enkel felsökning.
 • De konverterar likström till växelström mer effektivt än strängomformare, och hjälper till att maximera total solsystems kraftproduktion. Det betyder mer kraft som produceras med samma antal paneler.
 • De kommer normalt med längre garantier än strängomvandlare – upp till 25 år när de är integrerade med solpaneler.

Strängomvandlare

 • Med en central strängomriktare kan den totala systemens kraftgenerering falla kraftigt om en enda panel slutar producera ström.
 • Med strängomvandlare måste paneler i samma sträng ha samma orientering så att var och en har samma effekt. Annars kan den totala solkraftproduktionen sjunka avsevärt, eftersom en panel som producerar mindre effekt minskar produktionen för hela strängen.
 • Det går att få bättre prestanda med hjälp av optimerare. De låter systemet bli smartare med individuell övervakning. OBS! Tillval, ej standard.
 • Strängomvandlare är vanligtvis garanterade i 10 år och kommer vanligtvis att förbli operationella i ca 15 år innan de behöver bytas ut.


  Produktivitet
  Verkningsgraden på mikroinverten uppnår upp till 96.7%.
  Inbyggd MPPT som ger 5%-30% mer energiproduktion.

  Smart övervakning
  Individuell övervakning av panelens energinivå.
  Internationellt online baserat system för enkelt underhåll och felsökning.

  Säkerhet
  Ingen hög DC spänning.
  Ingen risk för elektrisk stöt under installation och användande.
  Automatisk avstängning av anläggningen vid strömavbrott.
  100% säkert.

  Pålitlighet
  Tillverkningsgaranti  är 12 år med möjlighet att förlänga till 25 år.
  IP67 sluten box som tål hårt klimat.
  6000V överspänningsskydd.

  Service
  Underhållstekniker får felmeddelande omedelbart om något i systemet inte fungerar.
  Skulle en inverter prestera undermåligt är det enkelt att byta ut endast den utan att systemet slutar att producera el.

  DTU(Data Transfer Unit)
  Dataöverföringsenheten samlar data från varje mikroinverter genom en trådlös överföring och skickar datan till övervakningsserver via internet. Genom webbläsaren kan du enkelt ta del av all information gällande din anläggning och elproduktion.

  Övervakningsserver samlar och lagrar prestandadata för mikroinverterarna genom DTU(dataöverföringsenheten) via internet, vilket ger modulen individuell övervakning på hela systemet.
  Detta möjliggör att du som kund kan logga in på servern via webbläsare för att kontrollera prestandan hos PV-systemet.
  Underhållspersonal kan också använda servern för att upprätthålla systemet på distans, t.ex. felsökning, uppgradering av DTU: s och mikroinverters firmware, vilket säkerställer systemets tillförlitlighet.